Stramaccioni: “Benassi has been one of the positives to come out of this season”Stramaccioni: “Benassi har varit en av de positiva sakerna den här säsongen”

Stramaccioni: “Benassi has been one of the positives to come out of this season”Stramaccioni: “Benassi har varit en av de positiva sakerna den här säsongen”-->
<!--:en-->Stramaccioni: “Benassi has been one of the positives to come out of this season”<!--:--><!--:sv-->Stramaccioni: “Benassi har varit en av de positiva sakerna den här säsongen”<!--:-->
April 16, 2013 16:38
( )
SempreInter.com

Andrea Stramaccioni nuovo allenatore dell'Inter FC

Young players were one of the issues Andrea Stramaccioni tackled during his press conference earlier. The media were keen to know whether young Marco Benassi would play tomorrow: “Benassi has been one of the positives to come out of this season. We’ve had 13 players make their first team debut this season, Benassi has come through here and he’s 18, like Kovacic. The pair of them could line up alongside one another tomorrow.”

The coach was then asked whether, given the fact he used Walter Samuel as a makeshift forward, the young players are not up to filling in up front. “You need to know the context. Forte was coming from Pisa, he returned after three months on the sidelines in the derby and picked up another knock. He’s only trained three times with us. Colombi pulled up in training on Friday, so I preferred not to risk anyone. Then there was tactical reasoning behind it: I put on Samuel in Trieste not only to come back but also – if and when we scored – to be able to move him back to centre half pushing Juan wide. If I’d had a fit forward, he’d have played.”

Stramaccioni then explained why he hasn’t yet released details of his squad for tomorrow night: “We’ll wait until tomorrow morning, given that – just for change – we’ve got a few issues. We’ll decide who’s in the squad tomorrow. Chivu? He trained normally today, I’ll see whether I can include him, but he didn’t manage the whole session yesterday.”

Speaking of injuries, talk then turned to Nagatomo. The Japanese press wanted to know whether he’ll need an operation and, if so, where he’ll have it: “Nagatomo is an Inter player, Inter pay his wages, so it’ll be Inter who decide what the best course of action is, whether to operate or not and, if so, where. That decision will be taken in the next few hours.”

Finally the coach was asked why Inter have succumbed to so many injuries, particularly muscle complaints: “Obviously we assess things on a daily basis to see where we can improve, starting with myself, but it’s no coincidence that the guys who have sustained muscle injuries are the ones who’ve had an added workload.”

Source: inter.itAndrea Stramaccioni nuovo allenatore dell'Inter FC

Unga spelare var en av de frågor som Andrea Stramaccioni tog itu med under hans presskonferens tidigare idag. Media var angelägna om att få veta om unge Marco Benassi skulle spela i morgon: “Benassi har varit en av de positiva sakerna som kommit fram den här säsongen. Vi har låtit 13 spelare göra sin debut i a-laget denna säsong, Benassi har tagit sig fram här och han är 18, likssom Kovacic. Detta par kan komma att spela bredvid varandra i morgon.”

Tränaren tillfrågades därefter om, med tanke på att han använde Walter Samuel som en provisorisk anfallare, de unga spelarna inte är redo att hjälpa till i anfallet. “Man måste känna till bakgrunden. Forte kom från Pisa, han kom till baka efter tre månader utanför plan i derbyt och fick ytterligare en smäll. Han har bara tränat tre gånger med oss. Colombi sträckte sig under fredagens träning, så jag föredrog inte riskera någon. Sedan fanns det ett taktisk resonemanget bakom det: jag bytte inte enbart in Samuel i Trieste för att komma tillbaka, utan också – om och när vi gjorde mål – för att kunna flytta tillbaka honom som mittback och placera Juan på kanten. Om vi haft en frisk anfallare, hade han spelat.”

Stramaccioni förklarade varför han ännu inte släppt information om sin trupp till i morgon kväll: “Vi väntar tills i morgon bitti eftersom vi – för ovanlighetens skull har vissa problem. Vi kommer avgöra vilka som ingår i truppen imorgon. Chivu? Han tränade som vanligt idag, jag får se om jag kan inkludera honom, men han klarade inte av hela passet igår.”

På tal om skador, övergick han därefter till att prata om Nagatomo. Den japanska pressen ville veta om han behöver en operation och i så fall var han kommer att genomföra den: “Nagatomo är en Interspelare, Inter betalar hans lön, så det blir Inter som bestämmer vad det bästa tillvägagångssättet är, om det är att operera eller inte och i så fall var. Beslutet kommer att fattas under de närmaste timmarna.”

Slutligen fick tränaren frågan varför Inter har råkat ut för så många skador, i synnerhet muskelskador: “Självklart bedömer vi saker på en daglig basis för att se var vi kan förbättras, med början med mig själv, men det är ingen slump att de killar som har drabbats av muskelskador är de som har haft en extra arbetsbelastning.”

Källa: inter.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter