Donadoni: “At San Siro we face a team that wants to make up for something”Donadoni: “På San Siro kommer vi att möta ett lag som vill revanschera sig”

Donadoni: “At San Siro we face a team that wants to make up for something”Donadoni: “På San Siro kommer vi att möta ett lag som vill revanschera sig”-->
<!--:en-->Donadoni: “At San Siro we face a team that wants to make up for something”<!--:--><!--:sv-->Donadoni: “På San Siro kommer vi att möta ett lag som vill revanschera sig”<!--:-->
April 20, 2013 23:09
( )

Roberto-Donadoni

Parma coach Roberto Donadoni’s press conference started with the last match against Udinese: “Everything that we did one week ago was commented and validated from the attitude and conviction that we need on the pitch which obviously has to be different from the last match. You can take a goal, but the reaction has to be different, considering that we allowed Udinese to play as they wanted  instead. That was the most negative aspect. At San Siro we face a team that wants to make up for something, so they are also a big team from the motivational aspect.”

Can an Inter like that be a possibility to reach a prestigious result: “Thinking this way is wrong. Other than for losers and for those who are not convinced of what they can do. We need to work on our qualities and not hoping that the opponent is easier with his difficulties.”

What kind of match is he expecting from the Nerazzuri? “I don’t know what they will do. I only know that we need a big match and can’t allow the opponents to play at their pace. We will not go there with the idea of ‘let’s go and see what Inter does’ and see how we manage this. No, we won’t do this mistake and we need great determination also from a physical point of view.”

What will the last six matches mean for the coach and his team? “For me those are like the first six. We have the same care and attention, me and my staff. I want to play all matches with the maximum of our possibilities. For our players, those will be matches where I make validations and important thoughts about the future.”

What are the coach’s considerations when it comes to Belfodil? “He can play in every match. But, first of all for the forwards, the match against Inter will be a match of great sacrifice, especially if we don’t have the ball. We need to attack and defend together, independently from the tactical system. If we can do this also with our midfielders and defenders, the performance will certainly be determined and convinced, on an individual and on a group level.”

Donadoni’s squad:

Goalkeepers: Mirante, Pavarini, Bajza,

Defenders: Benalouane, Coda, Lucarelli, Mesbah, Santacroce

Midfielders: Ampuero, Galloppa, Gobbi, Marchionni, Morrone, Ninis, Parolo, Rosi, Strasser, Valdes

Forwards: Amauri, Belfodil, Biabiany, Boniperti, Cerri, Sansone

Source: fcinternews.itRoberto-Donadoni

Parmatränaren Roberto Donadonis presskonferens inleddes med den senaste matchen mot Udinese: “Allt vi gjorde för en vecka sedan har kommenterats och bekräftats av den attityd och övertygelse vi behöver på planen och som uppenbarligen måste vara en annan än i den senaste matchen. Du kan släppa in ett mål, men reaktionen måste vara annorlunda, med tanke på att vi tillät Udinese spela som de ville i stället. Det var den mest negativa aspekten. På San Siro kommer vi att möta ett lag som vill revanschera sig, de är också en stor grupp utifrån motivationsaspekten.”

Kan ett Inter som detta ge möjligheter till ett prestigefyllt resultat: “Att tänka på detta sätt är fel. Det är bara för förlorare och för dem som inte är övertygade om vad de kan göra. Vi måste arbeta på våra kvaliteter och inte hoppas på att motståndaren är lättare sett till deras svårigheter.”

Vilken typ av match förväntar han sig mot Inter? “Jag vet inte vad de kommer att göra. Jag vet bara att vi behöver göra en stor match och att vi inte får tillåta motståndarna att spela i sitt tempo. Vi kommer inte att åka dit med tanken “låt oss se vad Inter gör” och därefter se hur vi hanterar detta. Nej, vi gör inte detta misstag och vi behöver stor beslutsamhet också från en fysisk synvinkel.”

Vilken betydelse kommer de sex sista matcherna att ha för tränare och hans lag? “För mig är de som de första sex. Vi har samma omsorg och uppmärksamhet, jag och min personal. Jag vill spela alla matcher så bra vi kan. För våra spelare kommer dessa att vara matcher där jag kommer att göra bedömningar och ha viktiga tankar om framtiden.”

Vad är tränarens funderingar när det gäller Belfodil? “Han kan spela i varje match. Men, för våra anfallare kommer matchen mot Inter i första hand vara en match för stora uppoffringar, särskilt om vi inte har bollen. Vi måste attackera och försvara tillsammans, oberoende av det taktiska systemet. Om vi ​​kan göra detta även med våra mittfältare och försvarare, kommer resultatet säkerligen beslutsamt och övertygande, på individuell nivå såväl som på gruppnivå.”

Donadonis trupp:

Målvakter: Mirante, Pavarini, Bajza,

Försvarare: Benalouane, Coda, Lucarelli, Mesbah, Santacroce

Mittfältare: Ampuero, Galloppa, Gobbi, Marchionni, Morrone, Ninis, Parolo, Rosi, Strasser, Valdes

Anfallare: Amauri, Belfodil, Biabiany, Boniperti, Cerri, Sansone

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter