Jonathan: “I was blamed by everybody for everything”Jonathan: “Jag fick skulden av alla för allt”

Jonathan: “I was blamed by everybody for everything”Jonathan: “Jag fick skulden av alla för allt”-->
April 21, 2013 19:01
( )

Jonathan

After several months of silence, the moment of revenge has arrived for Jonathan. The Brazilian right-back has surprised all and lately he has been one of the best in the team and so even today when he, among other things, assisted to Rocchi’s winning goal. He really wants to talk and in the mixed zone, where our colleagues from fcinternews.it were present, Jonathan took time to ventilate.

Is there something developing between you and Inter?

“I don’t know if there’s something that is developing but I’m happy for this moment I’m currently living in. I know it’s not easy for this team right now with all the injuries, but I dedicate this victory to all those who are injured.”

Why are we seeing the real Jonathan just now?

“I’m a different player. Some have a certain kind of personality, others have another. Some play more, some play less. That’s more fair for some, less for others. I haven’t been bad every time I’ve played, I’ve been on same level as the rest of the team. At some point I was blamed for everything. Jonathan should leave, Jonathan should do this or that. If it rained, it was my fault, if it was snowing, it was the same. These things happen, I’ve always had my mind in the right place, I’ve been focused. I know I can play for Inter because I have the qualities to play here, the directors who bought me know that. I hope to continue to do well, I’m not saying I’m the best in the world because I’m not. I ‘m different from Maicon, he has his qualities and I have others. He is him and I am me. I’m hoping I get more continuity and do well.”

You want to stay at Inter?

“I want to stay. Maicon is a great champion, we were in the same club and he went to Europe and I went into the first team. I have always said that we have different qualities, he’s 189 centimeters tall and I’m 171. I always want to play, Inter are a great team. I have been called all sorts of things but if Inter bought me it was because they knew I could play here. The directors (Branca and Ausilio) are good, damn it. I want to stay, I have many friends here, it’s a great club.”

At Inter there is a bit of a hunt for a scapegoat. First it was you, then Alvarez and now Schelotto. What is your advice for those who go through these moments?

“I say that there are always many injustices. With me it was too much. If people could see what Alvarez does in training, things that are spectacular. He lacks self-confidence, regular playing time. He needs peace and continuity and play with joy.”

Recently there have been many players who prefer to stay at home in Brazil rather than to come to Europe. How do you explain that?

“In Brazil, football has evolved a lot. There are big players like Ronaldinho who has returned and then there is Ganso and Neymar. Not long ago Lucas left. Taking a spot on the national team isn’t easy. I don’t want to return yet. I wants to stay at Inter. I wish my countrymen the best of luck.”

Source: fcinternews.itJonathan

Efter flera månader i det tysta har nu revanschens stund kommit för Jonathan. Den brasilianska högerbacken har förvånat alla och på sistone har han varit en av de bästa i laget och så även idag när han bland annat assisterade till Rocchis segermål. Han vill verkligen prata och i den mixade zonen, där våra kollegor från fcinternews.it fanns närvarande, passade Jonathan på att ventilera.

Håller det att utvecklas något mellan dig och Inter?

“Jag vet inte om det håller på att utvecklas något men jag är glad för den här tiden jag just nu går igenom. Jag vet att det inte är lätt för det här laget just nu med alla skador, men jag tillägnar denna seger till alla de som är skadade.”

Varför ser vi den riktiga Jonathan först nu?

“Jag är en annan spelare. Vissa har en sorts personlighet, andra har en annan. Vissa spelar mer, andra mindre. Det är mer rätt för vissa, mindre för andra. Jag har inte varit dålig varje gång jag spelat, jag har varit på samma nivå som resten av laget. Vid en viss tidpunkt fick jag skulden av alla för allt. Jonathan borde lämna, Jonathan borde göra si eller så. Om det regnade var det mitt fel, om det snöade likaså. Sådant händer, jag har alltid haft huvudet på rätta stället, jag har varit fokuserad. Jag vet att jag kan spela för Inter eftersom jag har kvalitéerna för att spela här, det vet direktörerna som köpte mig. Jag hoppas kunna fortsätta göra bra ifrån mig, jag säger inte att jag är bäst i världen för det är jag inte. Jag är annorlunda jämfört med Maicon, han har sina egenskaper och jag har andra. Han är honom och jag är mig. Jag hoppas får mer regelbundenhet och göra bra ifrån mig.”

Du vill stanna i Inter?

“Jag vill stanna. Maicon är en stor mästare, vi var i samma klubb och han gick till Europa och jag gick in i a-laget. Jag har alltid sagt att vi har olika egenskaper, han är 189 centimeter lång och jag 171. Jag vill alltid spela, Inter är ett bra lag. Jag har kallats allt möjligt men om Inter köpte mig var det för att de visste att jag kunde spela här. Direktörerna (Branca och Ausilio) är duktiga, för fan. Jag vill stanna, jag har många vänner här, det är en stor klubb.”

I Inter finns det lite av en jakt på en syndabock. Först var det du, sedan Alvarez och nu Schelotto. Vad har du för råd att ge till dem som går igenom dessa stunder?

“Jag säger att det alltid finns många orättvisor. Med mig var det för mycket. Om människor kunde se vad Alvarez gör på träningarna, saker som är spektakulära. Han saknar självförtroende, regelbunden speltid. Han behöver lugn och kontinuitet och spelglädje.”

Under den senaste tiden har det varit många spelare som föredrar att stanna hemma i Brasilien snarare än att komma till Europa. Hur förklarar du det?

“I Brasilien har fotbollen utvecklats en hel del. Det finns stora spelare som Ronaldinho som har återvänt och sedan finns Ganso och Neymar. För inte länge sedan lämnade Lucas. Att ta en plats i landslaget är inte lätt. Jag vill inte återvända ännu. Jag vill stanna i Inter. Jag önskar mina landsmän lycka till.”

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter