Ronaldo: “Still the biggest sporting injustice of all”Ronaldo: “Fortfarande den största sportsliga orättvisan av alla”

Ronaldo: “Still the biggest sporting injustice of all”Ronaldo: “Fortfarande den största sportsliga orättvisan av alla”-->
April 21, 2013 13:15
( )
SempreInter.com

ronaldo iuliano

The former Inter player Ronaldo was in Turin on a PR mission yesterday and was interviewed by Gazzetta dello Sport: “When I walked around the Juventus Stadium I was reminded of so many things from that day. I had not forgotten anything, but you could say I had repressed it. Iuliano’s foul, Ceccarini not whistling, Simoni coming on to the field.”

The actual day, Ronaldo used the word ‘shame’, but today, he sees things differently: “It’s still the biggest sporting injustice of all. Moratti even today has doubts, but it will always exist, not only in Italy. But I’m sure that things are no longer as in my time, when there was a real organization, a scheme to make sure things went a certain way.”

Source: fcinternews.itronaldo iuliano

Den tidigare Interspelaren Ronaldo befann sig igår i Turin på ett PR-uppdrag och intervjuades av Gazzetta dello Sport: “När jag gick runt på Juventus Stadium blev jag påmind om så många saker från den dagen. Jag hade inte glömt något, men man kan säga att jag hade förträngt det. Iulianos fällning, Ceccarini som inte blåste, Simoni som kom in på fotbollsplanen.”

Den aktuella dagen använde Ronaldo ordet ‘skam’, men i dag ser han annorlunda på saken: “Det är fortfarande den största sportsliga orättvisan av alla. Moratti har även idag sina tvivel, men det kommer alltid att finnas, inte bara i Italien. Men jag är säker på att saker och ting inte längre är som på min tid, när det fanns en riktig organisation, en plan för att göra att saker och ting gick på ett visst sätt.”

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter