Inter’s former club doctor Volpi: “Zanetti has an exceptional physique, I think he’ll play again”Inters tidigare klubbläkare Volpi: “Zanetti har en exceptionell fysik, jag tror han kommer spela igen”

Inter’s former club doctor Volpi: “Zanetti has an exceptional physique, I think he’ll play again”Inters tidigare klubbläkare Volpi: “Zanetti har en exceptionell fysik, jag tror han kommer spela igen”-->
April 29, 2013 16:43
( )
SempreInter.com

zanetti4444

Inter’s former club doctor Piero Volpi talked about the injury Javier Zanetti encountered and explained all the details in an interview with TMW: “First of all I want to send my best wishes to the captain. I’m really sorry for what happened, I know him personally, and I hope he returns for the better.”

If the recovery time: “The injury is undoubtedly serious, mainly because it’s a sports injury. The ruptured tendon will require surgery and from that moment, it takes 6 to 8 months to get back to normal. The exact time will depend on person and the physique.”

Can you say his career is at risk: “I personally do not think so. Zanetti has an exceptional physique and has never suffered any major injuries, so I think he will play again. Much of course depends on the motivation, but when I saw how he was joking when he left the hospital (“I had to change the wheels after many kilometers”) it seems to me that he is already well underway.”

Source: fcinternews.itzanetti4444

Inters före detta klubbläkare Piero Volpi pratade om den skada Javier Zanetti råkat ut för och förklarade alla detaljer i en intervju med TMW: “Först av allt vill jag skicka mina varmaste lyckönskningar till kaptenen. Jag är verkligen ledsen för det som hände, Jag känner honom personligen och jag hoppas att han återvänder till det bättre. “

Om tiden för återhämtning:  “Skadan är utan tvekan allvarlig, främst eftersom det är en idrottskada. Den brustna hälsenan kommer att kräva en operation och från den stunden tar det 6 till 8 månader för att komma tillbaka till det normala. Den exakta tiden beror på personen och det fysiken.”

Kan man prata om att karriären är i riskzonen: “Jag tror personligen inte på det. Zanetti har en exceptionell fysik och har aldrig tidigare drabbats av några större skador, så jag tror han kommer att spela igen. Mycket beror naturligtvis på motivationen, men när jag såg hur han skämtade när han lämnade sjukhuset (“Jag var tvungen att byta hjulen efter många kilometer”) tycker jag det verkar som att han redan är på god väg.”

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter