Zanetti: “I thank all the supporters, my team-mates and everyone that has offered their support at this time”Zanetti: “Jag tackar alla supportrar, mina lagkamrater och alla som har erbjudit sitt stöd i denna tid”

Zanetti: “I thank all the supporters, my team-mates and everyone that has offered their support at this time”Zanetti: “Jag tackar alla supportrar, mina lagkamrater och alla som har erbjudit sitt stöd i denna tid”-->
April 29, 2013 15:57
( )

ZANETTI IL CAPITANO

Captain Javier Zanetti spoke to Inter Channel’s One O’clock News on the phone, a day on from injuring his left achilles against Palermo.

You’ve received so many messages and good wishes from everyone following what can only be described as the second serious injury of your career…

“Yes, I know. I thank all the supporters, my team-mates and everyone that has offered their support at this time. These things happen, it comes with the job. After my operation I need to start thinking about physio so I can return to action. That’s what I’ve got in my mind, I’ll do everything in good time to make sure the injury heals well and then I’ll be available for any eventuality.”

Yesterday, outside the Policlinico San Matteo hospital in Pavia, you said you felt real pain when you suffered the injury. What were you thinking at that moment?

“I knew immediately that it was serious and it was maybe my achilles. But it’s happened, it was an unlucky day. As I’ve said, it comes with the job and it’s come at this stage of my career, when I’m nearly 40. Thankfully I’ve not had many serious injuries over the course of my career, this is perhaps the first. I’ll take my time, try to recover and, above all, to return 100% fit.”

What would you say to those who have suggested that it will be difficult to come back aged 40?

“I believe everyone is entitled to their own opinion. I’ll say it again: my aim is to recover, undergo physio with the medical staff, which is the one of the best around. Then, when I feel better, I’ll try to return to action. I think that after a career like mine, I’d like to at least play once more in front of my fans. And I hope it’s more than one.”

All of your team-mates seemed really shocked by what happened: have you said anything to them?

“All my team-mates showed great support and they were very sad about what happened. I said it yesterday in Pavia. I thank everyone for the support they’ve shown me but now it’s time to stay with the lads, especially as it’s the end of the season, which is not easy, every point is vital. They need our support, I’ll be an extra fan and I’m sure they’ll give everything to secure a spot in the Europa League.”

Well-wishers have also included many opponents, coaches, and people from all over football. Does that make you realise that you’ve done something special in your career, besides the trophies you’ve won?

“Yes, I think this is the most important thing. I believe people have appreciated the way I’ve conducted myself throughout my career, be it on or off the field. And this support from the entire football family really brings me great pride.”

Inter Channel will be dedicated to you all week. We’ll show all the matches you scored in. Can you tell us where you’d like us to start?

“The final in Paris, my first trophy and an important goal. Then you decide, I’ve not got many but all my goals felt great and were important. I’d like to say thank you for the affection you and all the Inter fans have shown, you’ve made me feel like a member of the family from the moment I joined the club.”

Source:inter.itZANETTI IL CAPITANO

Kapten Javier Zanetti pratade med Inter Channels One O’clock News via telefon, dagen efter att han skadat sin vänstra hälsena mot Palermo.

Du har mottagit så många meddelanden och lyckönskningar från alla efter vad som bara kan beskrivas som den andra allvarliga skadan i din karriär…

“Ja, jag vet. Jag tackar alla supportrar, mina lagkamrater och alla som har erbjudit sitt stöd i denna tid. Sådana här saker händer, det tillhör jobbet. Efter min operation måste jag börja tänka på rehabilitering så att jag kan komma tillbaka. Det är vad jag är fokuserad på, jag ska göra allt i god tid för att se till att skadan läker bra och sedan kommer jag vara tillgänglig för alla möjligheter.”

Igår, utanför sjukhuset Policlinico San Matteo i Pavia, sa du att du kände en ordentlig smärta när du drabbats av skadan. Vad tänkte du i det ögonblicket?

“Jag kände direkt att det var allvarligt och att det kunde vara min hälsena. Men det har hänt, det var en olycklig dag. Som jag har sagt, det tillhör jobbet och det har inträffat  i detta skede av min karriär, när jag är nästan 40. Tack och lov att jag inte har haft många allvarliga skador under min karriär, detta är kanske den första. Jag kommer att ta god tid på mig, försöka att återhämta sig och, framför allt, återvända till 100% form.”

Vad skulle du säga till dem som har antytt att det kommer att bli svårt att komma tillbaka vid 40 års ålder?

“Jag tycker att alla har rätt till sin egen åsikt. Jag säger det igen: Min målsättning är att återhämta mig, genomgå rehabilitering med den medicinska personalen, som är en av de bästa som finns. Sen, när jag mår bättre, ska jag försöka komma tillbaka i spel. Jag tror att efter en karriär som min skulle jag vilja spela åtminstone en gång till inför mina fans. Och jag hoppas det blir mer än en gång.”

Alla dina lagkamrater verkade riktigt chockade av vad som hände: har du sagt något till dem?

“Alla mina lagkamrater visade stort stöd och de var mycket ledsna över det som hände. Jag sa det i går i Pavia. Jag tackar alla för det stöd de har visat mig, men nu är det dags att vara med grabbarna, speciellt då det är slutet av säsongen, vilket inte är lätt, varje poäng är viktig. De behöver vårt stöd, jag kommer att vara en extra supporter och jag är säker på att de kommer att ge allt för att säkra en plats i Europa League.”

Bland de som lyckönskat dig finns också många motståndare, tränare och människor från hela fotbollen. Får det dig att inse att du har gjort något speciellt i din karriär, förutom de troféer som du har vunnit?

“Ja, jag tror att detta är det viktigaste. Jag tror folk har uppskattat sättet jag uppfört mig under hela min karriär, både på och utanför planen. Och detta stöd från hela fotbollsvärlden får mig verkligen att känna en stor stolthet.”

Inter Channel kommer att ägnas åt dig hela veckan. Vi visar alla matcher du gjort mål i. Kan du berätta var du vill att vi ska börja?

“Finalen i Paris, min första pokal och ett viktigt mål. Sedan bestämmer ni, jag har inte många men alla mina mål har känts bra och varit viktiga. Jag skulle vilja tacka för den kärlek ni och alla Inter fans har visat, ni har fått mig att känna mig som en medlem av familjen från det ögonblick som jag kom till klubben.”

Källa: inter.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter