Ranocchia: “To continue with Stramaccioni provides some continuity”Ranocchia: “Att fortsätta med Stramaccioni ger en viss kontinuitet”

Ranocchia: “To continue with Stramaccioni provides some continuity”Ranocchia: “Att fortsätta med Stramaccioni ger en viss kontinuitet”-->
May 1, 2013 19:09
( )

ranocchia2

When Ranocchia spoke to Sky Sport 24 he also discussed the coach: “To continue with Stramaccioni provides some continuity even if it is always the president who decides. Presently, his thought is to keep our current coach and for us players, it is clearly easier to restart in this way, with a coach who is the same that has tried to put his footprint in this team.”

Source: fcinternews.itranocchia2

När Ranocchia pratade med Sky Sport 24 diskuterades även tränaren: “Att fortsätta med Stramaccioni ger en viss kontinuitet även om det alltid är presidenten som bestämmer. I nuläget är hans tanke att behålla vår nuvarande tränare och för oss spelare är det helt klart lättare att börja om på detta sätt, men en tränare som är densamma som har försökt att ge sätta sitt fotavtryck i detta lag.”

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter