Curva Nord asked Moratti 12 questions: “Now is the time for answers”Curva Nord ställde 12 frågor till Moratti: “Nu är det dags för svar”

Curva Nord asked Moratti 12 questions: “Now is the time for answers”Curva Nord ställde 12 frågor till Moratti: “Nu är det dags för svar”-->
<!--:en-->Curva Nord asked Moratti 12 questions: “Now is the time for answers”<!--:--><!--:sv-->Curva Nord ställde 12 frågor till Moratti: “Nu är det dags för svar”<!--:-->
May 8, 2013 22:04
( )

Curva Nord mot Lazio

Before the match against Lazio there were many banners in Curva Nord. In previous home games people in Inter’s leadership, like Fassone and Branca, have received questions. Today, it was president Moratti who received questions from Curva Nord, 12 of them to be exact:

1) Why do you think the whole stadium applauded the Curva’s past banners on the club?

2) Why is the same medical team that we had when we won the triple being questioned?

3) Why does the project to rejuvenate the team entail sales of the young players who are already in the team or from our Primavera?

4) What’s the point of always selling our players?

5) 2010-2013. From the top of the world, the club plummeted to the current situation. Considering the example of other European clubs, do you believe the cause is entirely due to all the players and coaches during this period?

6) How is it that the club is always passive in relation to each attack in the media?

7) At Inter there is always a culprit to put into place and a mole that has never ever been seen in other clubs. Wouldn’t it be appropriate to have a “strong man” in the leadership in order to convey the feeling of belonging, handle all club business and show his face in defense of the club?

8) Why was the real reason that Oriali had to leave the leadership never explained?

9) Why is it said that the club Inter is like a big family when in reality it is just the opposite? Haven’t you realized that everyone thinks of themselves and their own chair?

10) How could you let the second shirt be red if you are an Interista?

11) It was said that your dream was the Champions League just like your father… Now it has been said that your second wish is the new stadium… Okay, but Inter?

12) How is it that those who leave Inter always speak well of you… but ill of Inter?

“President, we have supported the team throughout the year without question. You love Inter, we love Inter. Now is the time for answers.”

Surely, by placing them in a constructive and objective manner with the sole purpose of uniting all our minds and our energies for Inter’s sake, we are confident that you will find the best way to respond correctly to some of the questions we’ve asked.

Thanks in advance for your attention

Curva NordCurva Nord mot Lazio

Inför matchen mot Lazio var det många banderoller i Curva Nord. I tidigare hemmamatcher har personer i Inters ledning, om Fassone och Branca, fått frågor. Idag var det president Moratti som fick frågor av Curva Nord, 12 stycken för att vara exakt:

1) Varför tror du hela arenan applåderade Curvans senaste banderoller om klubben?

2) Varför är samma läkare som vi hade när vi vann trippeln ifrågasatta?

3) Varför medför projektet med att föryngra laget försäljning av ungdomarna som redan finns i laget eller från vår Primavera?

4) Vad är poängen med att alltid sälja våra spelare?

5) 2010-2013. Från toppen av världen har klubben rasat till den nuvarande situationen. Med tanke på exemplet med andra europeiska klubbar tror att orsaken är helt och hållet beror på alla spelare och tränare under denna period?

6) Hur kommer det sig att klubben alltid är passiv i samband med varje attack i media?

7) I Inter finns det alltid en gärningsman att sätta på plats och en läcka som aldrig någonsin setts i andra klubbar. Det skulle inte vara lämpligt att en “stark man” i ledningen för att kunna förmedla känslan av tillhörighet, hantera alla klubbens alla situationer och visa ansiktet i försvaret av klubben?

8) Varför förklarades aldrig det verkliga skälet till att Oriali fick lämna ledningen?

9) Varför sägs det att klubben Inter är som en stor familj när det i verkligheten är precis tvärtom? Har du inte insett att alla tänker på sig själva och sin egen stol?

10) Hur kunde du låta andratröjan vara röd om du är Interista?

11) Det sades att din dröm var Champions League precis som din far… Nu har det sagts att din andra önskan är den nya arenan… Okej, men Inter?

12) Hur kommer det sig att de som lämnar Inter alltid talar väl om er… men illa om Inter?

 “President, vi har stöttat laget hela året utan att ifrågasätta. Ni älskar Inter, vi älskar Inter. Nu är det dags för svar.”

Säkerligen, genom att ställa dem på ett konstruktivt och objektivt sätt med det enda syftet att förena alla våra sinnen och våra energier för Inters skull, är vi övertygade om att du kommer att hitta det bästa sättet att svara fullständigt på några av de frågor vi ställt.

Tack på förhand för er uppmärksamhet

Curva Nord

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter