Moratti: “We want to strengthen the team”Moratti: “Vi vill förstärka laget”

Moratti: “We want to strengthen the team”Moratti: “Vi vill förstärka laget”-->
May 8, 2013 20:47
( )

Barcellona-Inter Champions League

“Let’s take one game at a time, let’s watch these players with pride and let’s see if we can reach Europe.” That’s how Massimo Moratti began when he spoke to Sky before the game against Lazio: “This year we did well up until a certain point in time, then we were affected by several events, a series of injuries. It is difficult to make a judgment. We want to strengthen the team, we’ll see what approach we will be using, but we want players that have character, courage and sacrifice to play for Inter and achieve significant results.”

Finally, a few words to the members: “I have read so many things these days, some things are exaggerated. There is interest from some groups, but it is only interest, we are trying to figure out what to do. But first we must do well in terms of football and take on the transfer market, and rightly so.”

Source: fcinternews.itBarcellona-Inter Champions League

“Låt oss ta en match i taget, låt oss betrakta dessa spelare med stolthet och låt oss se om vi kan nå Europa.” Så inledde Massimo Moratti när han pratade med Sky inför matchen mot Lazio: “I år gjorde vi bra ifrån oss fram till en viss tidpunkt, sedan påverkades vi av flera händelser, en serie skador. Det är svårt att göra en bedömning. Vi vill förstärka laget, vi får se vilket tillvägagångssätt vi kommer att använda oss av men vi vill att spelarna ska ha karaktär, mod och offervilja för att spela i Inter och uppnå ett betydelsefullt resultat.”

Slutligen, några ord till medlemmarna: “Jag har läst så många saker dessa dagar, vissa saker är överdrivna. Det finns ett intresse från vissa grupper, men det är bara intresse, vi försöker ta reda på vad vi ska göra. Men först måste vi göra bra ifrån oss fotbollsmässigt och möta transfermarknaden vilket är det rätta.”

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter