Fassone: “No second-team league next year”Fassone: “Ingen B-lagsserie till nästa år”

<!--:en-->Fassone: “No second-team league next year”<!--:--><!--:sv-->Fassone: “Ingen B-lagsserie till nästa år”<!--:-->
May 13, 2013 18:31
( )

Marco Fassone was interviewed when he left Inter’s head offices a few moments ago and made the following declarations: “The idea of a second team league for next season ahs been abandoned because only five teams supported the idea: Parma, Atalanta, Sampdoria, Lazio and  afifth team whose name I can’t remember right now.”

Marco Fassone intervjuades som hastigast när han lämnade Inters huvudkontor för en liten stund sen: “Idén om att ha en B-lagsserie till nästa säsong har övergivits eftersom bara fem lag stödde idén: Sampdoria, Parma, Atalanta, Lazio och ett femte lag som jag inte minns nu.”

By Nima Tavallaey Roodsari
Close

Subscribe

to our newsletter