Inler’s agent on the rumors: “Last year, De Laurentiis turned down an offer of 30 million”Inlers agent om ryktena: “Förra året tackade De Laurentiis nej till ett bud på 30 miljoner”

Inler’s agent on the rumors: “Last year, De Laurentiis turned down an offer of 30 million”Inlers agent om ryktena: “Förra året tackade De Laurentiis nej till ett bud på 30 miljoner”-->
<!--:en-->Inler’s agent on the rumors: “Last year, De Laurentiis turned down an offer of 30 million”<!--:--><!--:sv-->Inlers agent om ryktena: “Förra året tackade De Laurentiis nej till ett bud på 30 miljoner”<!--:-->
May 21, 2013 20:36
( )
SempreInter.com

Inler

Gökhan Inler has been mentioned as a candidate for Inter’s midfield. The Swiss midfielder’s arrival at Inter is believed to be more likely with the expected arrival of Mazzari to Inter. Our partners fcinternews.it got an exclusive interview with the player’s agent Dino Lamberti to inquire about Inlers future.

Lamberti, has the recent days brought Gökhan Inler closer to Inter. Are there any confirmations?

“I read about it, but I don’t know anything. President De Laurentiis focus on him in the coming years, and last year he turned down a bid of 30 million from a foreign club.”

Inter’s coaching bench appears destined for Walter Mazzarri. How did he end things with Gökhan?

“He did not play in the last few games, but he scored six goals during the season. He has had problems with a foot and has been unavailable for a while. Dzemaili has replaced him in a good way and has earned his place in the starting line-up.”

But in the past, before he ended up in Napoli, he was chased by Inter?

“Inter’s directors talked with Pozzo, but then nothing happened.”

And if Mazzarri would put Inler on his shopping list?

“I don’t know what the future holds for the coach. But if he, in Inter, would ask for a midfielder and consider Inler we would certainly sit down to talk with Napoli. The possibility would not be discarded.”

An exchange of Inler for Guarin, is it fantasy football?

“I think so. Bigon has assured me this trail is unfounded.”

The subject of cities: Naples is hot and chaotic. Milan is perhaps a little more discreet. Is it a factor in favor of Inter?

“No, I don’t think so. Inler has Turkish roots, he loves Napoli’s heat and always speak well of it. He likes to visit museums, go to Vesuvius, the Royal Palace of Caserta and the excavations at Pompeii. He’s not like Lavezzi who liked to hang out with friends, but he will adapt to the place where he is at.”

Source: fcinternews.itInler

Gökhan Inler har nämnts som en kandidat för Inters mittfält. Den schweiziske mittfältarens ankomst till Inter tros bli mer sannolik i och med Mazzarris förväntade ankomst till Inter. Våran partner fcinternews.it fick en exklusiv intervju med spelarens agent Dino Lamberti för att fråga om Inlers framtid.

Lamberti, har de senaste dagarna fört Gökhan Inler närmare Inter. Finns det några bekräftelser?

“Jag läste om det, men jag vet inte ett dugg. President De Laurentiis satsar på honom även de kommande åren och förra året tackade han nej till ett bud på 30 miljoner från en utländsk klubb.”

Inters tränarbänk verkar ämnad för Walter Mazzarri. Hur avslutade han med Gökhan?

“Han spelade inte i de sista matcherna, men han gjorde sex mål under säsongen. Han har haft problem med en fot och har varit otillgänglig ett tag. Dzemaili har ersatt honom på ett bra sätt och har förtjänat platsen i startelvan.”

Men i det förflutna, innan han hamnade i Napoli, jagades han av Inter?

“Inters direktörer pratade med Pozzo, men sedan rann det hela ut i sanden.”

Och om Mazzarri skulle sätta upp Inler på sin inköpslista?

“Jag vet inte hur framtiden ser ut för tränaren. Men om han i Inter skulle efterfråga en mittfältare och överväga Inler skulle vi säkerligen sätta oss ned för diskussion med Napoli. Möjligheten skulle inte förkastas.”

Ett byte av Inler mot Guarin, är det fantacalcio (fotbollsfantasier)?

“Jag tror det. Bigon har försäkrat mig om detta spår saknar grund.”

Angående städerna: Neapel är varmt och kaotiskt. Milano är kanske lite mer diskret. Är det en faktor som talar för Inter?

“Nej, det tror jag inte. Inler har turkiska rötter, han älskar Napolis värme och talar alltid väl om den. Han tycker om att besöka muséer, gå till Vesuvius, kungliga slottet i Caserta och utgrävningarna vid Pompeji. Han är inte som Lavezzi som gillade att umgås med vänner, men sen anpassar han sig till den plats där han befinner sig.”

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter