Moratti: “Belfodil is a big name”Moratti: “Belfodil är ett stort namn”

June 18, 2013 21:23
( )

Inter president Massimo Moratti arrived a few minutes ago to the journalists, where our partner fcinternews.it were in place, and answered questions:

Is there an agreement for Belfodil?

“I think we’re still negotiating, we’ll see if it becomes finalized. It’s obvious that if we take him it’s because we think he’s very good.”

Is it a choice based on the plan for the future with two strikers like Belfodil and Icardi?

“Yes, of course. We have it all planned at the project level, but these are players who are already very good.”

Will Cassano go to Parma?

“We’ll see, we’re handling that.”

Can Silvestre be included in the negotiations with Parma?

“Yes, he can. It’s also a way to give him the opportunity to play with more continuity. All of this is not yet defined, therefore I prefer not to reveal myself.”

Is there a discussion with Genoa for Antonelli and Gilardino?

“I know nothing.”

Does this deal signify that Moratti reverts to being the protagonist after all the rumors about the club?

“I’m responsible for Inter, therefore I try to do good for Inter. Clearly this is a sign of responsibility.”

Are Inter more ready to aim at the title now?

“I don’t know, the reinforcements seem to be important for the team.”

Does the president by that mean that if there’s an opportunity for a big name, you could make an exception to the rule?

“Well, Belfodil isn’t a bad name… It’s a big name even the one we are negotiating with. We’ll see, football is built on chance and on specific moments and situations created and then open up the space to work. This is the freedom I have as president.”

After the acquisition of Belfodil, is there still an possibility to acquire a midfielder of high level?

“However, we will try to ensure that everything needed is there for the team to be in the best position to meet the coming season.”

Any news regarding Thohir?

“No, nothing.”

Is Belfodil the new Benzema?

“We hope so.”

Source: fcinternews.it

Inters president Massimo Moratti anlände för några minuter sedan till journalisterna, där vår partner fcinternews.it fanns på plats, och svarade på frågor:

Finns det en överenskommelse för Belfodil?

“Jag tror att man förhandlar fortfarande, vi får se om det blir definitivt. Det är självklart att om vi tar honom att vi tycker att han är väldigt bra.”

Är det ett val baserat på planen för framtiden med två anfallare som Belfodil och Icardi?

“Ja, självklart. Vi har planerat allt på projektnivå, men det här är spelare som redan nu är väldigt bra.”

Går Cassano till Parma?

“Vi får se, vi håller på med den saken.”

Kan Silvestre inkluderas i förhandlingarna med Parma?

“Ja, det kan han. Det är även ett sätt att ge honom möjligheten att få spela med större kontinuitet. Allt detta är ännu inte definierat, därför föredrar jag inte att avslöja mig.”

Pågår det en diskussion med Genoa för Antonelli och Gilardino?

“Jag vet ingenting.”

Innebär den här affären att Moratti återgår till att vara huvudpersonen efter alla rykten om klubben?

“Jag är ansvarig för Inter, därför försöker jag göra gott för Inter. Detta är helt klart ett tecken på ansvar.”

Är Inter mer redo att sikta på titeln nu?

“Jag vet inte, förstärkningarna förefaller dock vara betydelsefullt för laget.”

Menar presidenten således att om det kommer en möjlighet för ett stort namn så kommer du att göra ett undantag från regeln?

“Tja, Belfodil är inte något dåligt namn… Det är ett stort namn även det vi förhandlar med. Vi får se, fotboll handlar mycket om slump och om särskilda ögonblick och situationer som skapas och som därefter öppnar upp utrymmet för att arbeta. Detta är en frihet man har som president.”

Efter värvningen av Belfodil, finns det fortfarande möjlighet att värva en mittfältare av hög nivå?

“Vi kommer dock att försöka se till att det finns allt som behövs för att laget på bästa sätt ska kunna möta kommande säsong.”

Några nyheter angående Thohir?

“Nej, ingenting.”

Är Belfodil den nye Benzema?

“Vi hoppas det.”

Källa: fcinternews.it

 

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter