FcInterNews – Inter now own full rights to CaldirolaFcInterNews – Inter äger nu de fullständiga rättigheterna till Caldirola

FcInterNews – Inter now own full rights to CaldirolaFcInterNews – Inter äger nu de fullständiga rättigheterna till Caldirola-->
June 20, 2013 12:38
( )

Caldirola01

According to confirmations that our partner fcinternews.it has received from FIFA agent Marc De Marchi, Inter now own the full rights to defender Luca Caldirola, who for the past one and a half years has been co-owned with Cesena. Now the U-21 national team’s captain has two routes to choose from: to join Inter’s upcoming training camp in Pinzolo and wait until July to see if he will get to play in Serie A, or to change the environment as soon as next week in the form of a new loan and await concrete offers that, at present, have not come.

Source: fcinternews.itCaldirola01

Enligt bekräftelser som vår partner fcinternews.it mottagit från FIFA-agenten Marc De Marchi äger nu Inter de fullständiga rättigheterna till försvararen Luca Caldirola, som under de senaste ett och ett halvt åren varit delägd med Cesena. Nu har U-21 landslagets kapten två vägar att välja på: att ansluta till Inters kommande träningsläger i Pinzolo och vänta till i juli för att se om han kommer få spela i Serie A, eller att byta miljö så snart som redan nästa vecka i form av en ny utlåning och invänta konkreta anbud som, i nuläget, inte inkommit.

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter