Marcolin: “Mazzarri will not have any problems at Inter”Marcolin: “Mazzarri kommer inte ha några som helst problem i Inter”

June 27, 2013 02:30
( )


Photo: Thomas Salme

Roberto Mancinis ex assistant Dario Marcolin was interviewed about Walter Mazzarris move to Inter:

“At Inter it will be a different experience for him. The big teams need to win and get results, but he won’t have any problems, he has a lot of experience.”
Foto: Thomas Salme

Roberto Mancinis före detta hjälptränare Dario Marcolin intervjuades om Mazzarris flytt till Inter:

“I Inter kommer det vara en annan sak för honom. Storlagen är tvungna att vinna och göra bra resultat, men han kommer inte ha några som helst problem, han har mycket erfarenhet.”

By Editorial Staff
Close

Subscribe

to our newsletter