Mazzarri: Who has surprised me the most? The so called senators”Mazzarri: “Vem som har överraskat mig mest? De så kallade senatorerna”

<!--:en-->Mazzarri: Who has surprised me the most? The so called senators”<!--:--><!--:sv-->Mazzarri: “Vem som har överraskat mig mest? De så kallade senatorerna”<!--:-->
July 25, 2013 11:39
( )

After 15 days of training camp, it’s easy to make an evaluation. Although the workload was heavy, the three friendlies provided some answers. In Gazzetta dello Sport, Inter’s coach Walter Mazzarri gave his thoughts after the time in Trentino: “The work we have put behind us over the lasttwo weeks of training camp could be the foundation for a great season. Now we have to work on the move, given that we will play a few international friendlies. It will be those that will give the true picture about our state.'”

The first friendly match will be played in Germany and Kovacic will not be there: “Mateo will be back in the group in a few days and therefore he will not travel with the team to Germany.”

On the compliments from Moratti: “I thank the President for his kind words, he is a very nice person and I say this beyond our roles.”

Mazzarri then returned to talking about the training camp: “We have worked well, but the evaluation of the game is relative because technical merit emerges, you have to be first to the ball. Who has surprised me the most? The so called senators who has managed the tough workload. They have been leading the group and the others must follow them to become strong. We have also tested a defense of 4, fundamental against opponents with three men in the attack.”

Finally, Mazzarri commented Inter’s hunt for a winger which may be completed before the trip to the U.S. “It would be better, everyone knows how important the wingers are in my type of game, both in attack and defense.”

Source: fcinternews.it

Efter 15 dagar träningsläger är det lätt att göra en utvärdering. Trots att arbetsbelastningen varit tung har de tre vänskapsmatcherna gett vissa svar. I Gazzetta dello Sport berättade Inters tränare Walter Mazzarri om sina tankar efter tiden i Trentino: “Det arbete vi lagt bakom oss under de två veckorna på träningslägret kan komma att ligga till grund för en bra säsong. Nu måste vi arbeta på resande fot med tanke på att vi kommer att spela några internationella vänskapsmatcher. Det är de som kommer att ge den sanna informationen om var vi befinner oss.”‘

Den första vänskapsmatchen kommer att spelas i Tyskland och där kommer Kovacic inte att vara med: “Mateo kommer att vara tillbaka i gruppen först om några dagar, därför kommer han inte att vara med i Tyskland.”

Om komplimangerna från Moratti: “Jag tackar presidenten för de vänliga orden, han är en mycket trevlig person och det säger jag utöver våra roller.”

Mazzarri återvände sedan till att prata om träningslägret: “Vi har jobbat bra, men utvärderingen av spelet är relativ eftersom det uppkommer tekniska förtjänster, man måste vara först på bollen. Vem som har överraskat mig mest? De så kallade senatorerna som har klarat av den tuffa arbetsbelastningen. Det är de som leder gruppen och de andra måste följa dem för att bli starka. Vi har även testat ett försvar med 4, grundläggande mot motståndare med tre man i anfallet.”

Avslutningsvis kommenterade Mazzarri Inters jakt på en ytter som kanske kan bli klar innan resan till USA: ” Det vore bättre, alla vet hur viktiga yttrarna är för min typ av spel, både i anfall och försvar.”

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter