Everything about the Curva Nord protest against HellasAllt om Curva Nords protest i matchen mot Hellas

<!--:en-->Everything about the Curva Nord protest against Hellas<!--:--><!--:sv-->Allt om Curva Nords protest i matchen mot Hellas<!--:-->
October 28, 2013 23:18
( )

Before the game against Hellas Verona Inter had asked their supporters not to sing anti-Napolisongs because of the risk of the closure of the stadium. The Curva answered with a different kind of protest and here it is described to you step by step.

1. The silent part. The whole curva sat down quiet and held the banner: “The project is clear. You want us as you’ll never have us. Sitting quiet.” As many noted, the Curva Nord started the game quiet in a protest. At the same time all the supporters in the Curva were sitting and showed the following banner which is sending a message to the Italian football federation after their latest actions. Actions that seems to have the target to make the Italian football just like English football, with a quiet sitting audience that doesn’t color the stadiums in the same ways the Italian day.

Part II: “Now we’ll show how ridicolous you are with the bluff that you call territorial discrimination.” Curva Nord then show a banner with the text that sends a message straight to the FIGC and the sportive judge Tosel and make it clear that they are going to prove how silly the rule is and how silly the appliance of the rule is. A point made since teams have been punished in different ways, for different songs that are all discriminating and most important of all: Big parts are punished by the actions that small parts stand for.

Part III: “This you can sing” and “This you can’t sing.” The curva splits up in two different parts. In the right part of the Curva Nord, the banner with “This you can” is showed at the same time as the song: “Milano in fiamme” which means Milano in flames is sung. A song used by many teams who aren’t from Milan, against the teams from the city. In the left part of the Curva, a banner is showed where you can read “This you can’t”, at the same time as the song “We aren’t Napolitans” is sung. A song that is sang by all the teams who aren’t from Napoli and that has punished Inter and Milan this season.

4. “What part of the curva would you want to close now?” The problem has been put into its perspective. Half the Curva are sining Anti-Napoli songs, half the Curva are singing Anti-Milano songs and the question that is being asked is what part of the Curva the judge wants to close now. The left? The right? The whole? In a greater perspective the Curva wants to know how it’s possible to punish a whole curva/stadium for something that just a minority of a curva/stadium sings. Something that can’t continue:

5. The conclusion: “Football is passion and the supporters are it’s soul. FIGC, stop coming with stupid excuses. If you want to keep emptying the stadiums, you can do it without lying.” The message is loud and clear by itself and doesn’t need explanation.

All photo’s are taken from fototifo.it there is no commercial intention with the article and all the rights belong to fototifo.it

För matchen mot Hellas Verona hade Inter bett sina supportrar att inte sjunga anti-napolisånger på grund av risken för att få arenan stängd. Curvan svarade då med att göra en annan sorts protest och här kommer steg för steg en förklaring av klackens protest.

1. Del I: Hela curvan sitter ned, tyst och vecklar ut banderollen. “Projektet är klart. Ni vill ha oss som ni aldrig kommer få oss. Tysta och sittande.” Som många noterade påbörjade Curva Nord matchen tysta i en protest. Samtidigt satt alla supportrarna i klacken ned och vecklade ut följande banderoll som vänder sig till det italienska fotbollsförbundet, efter deras senaste åtaganden. Ageranden som verkar ha som mål att ta efter den engelska modellen med tyst sittplatspublik och skyhöga priser.

Del II: “Nu ska vi visa hur löjliga ni är med den här bluffen som ni kallar territoriell diskriminering.” Curva Nord vecklar ut en banderoll där de riktar sig till förbundet och den sportsliga domaren Tosel och menar att de nu  kommer visa hur löjliga bestraffningarna och själva regeln om territoriell diskriminering är. Det här baseras på att olika lag straffats olika hårt och olika många gånger, trots ramsor som sjungits lika ofta och som har samma tyngd. Det viktigaste är dock att en hel Curva straffas på grund av något som en liten del kan stå för.

Del III: “Det här får man sjunga.” & “Det här får man inte sjunga. Curvan delar upp sig klart och tydligt i två delar. Till höger i Curvan vecklas banderollen”Det här får man”, samtidigt som den delen av curvan sjunger “Milano in fiamme.”, som betyder Milano står i lågor. En vanlig ramsa som icke-Milano lag använder mot Inter och Milan. På den vänstra sidan av Curvan vecklas det ut en banderoll där det står: “Det här får man inte” samtidigt som ramsan “noi non siamo Napoletani”, vi är inte napoletanare sjungs, en ramsa som sjungs av alla som inte är från Napoli.

4. “Vilken del av Curvan har ni tänkt stänga nu”. Problemet sätts i perspektiv. Halva Curvan sjunger Anti-Napolisånger, halva curvan sjunger Anti-Milanosånger och frågan som ställs är vilken del av Curvan som ska stängas nu. Den högra? Den vänstra? Hela? . I ett större perspektiv handlar det om hur förbundet har tänkt agera om en minoritet av en klack/arena sjunger ramsor, tidigare har man straffat den en hel arena/klack men det går inte att fortsätta så, just på grunderna som Curva Nord här tagit fram:

5. Avslutningen: “Fotboll är passion och supportrarna är dess själ. FIGC det räcker med dumma ursäkter. Om ni vill fortsätta att tömma arenorna kan ni göra det utan att ljuga.” Budskapet är klart och behöver inte förklaras.


All photo’s are taken from fototifo.it there is no commercial intention with the article and all the rights belong to fototifo.it

By Editorial Staff
Close

Subscribe

to our newsletter