Ricky: “I can never relax”Ricky: “Jag kan aldrig slappna av”

Ricky: “I can never relax”Ricky: “Jag kan aldrig slappna av”-->
<!--:en-->Ricky: “I can never relax”<!--:--><!--:sv-->Ricky: “Jag kan aldrig slappna av”<!--:-->
November 22, 2013 19:07
( )
SempreInter.com

Ricky

 

Ricky Alvarez has been one of the big surprises for Inter so far this season. In spite of this the Argentinian, who was interviewed by Sky, has not forgot the times when he used to be whistled at by the crowd at Giuseppe Meazza. Here is his comment: “In football you need to work hard to be able to display all your qualities, but it only takes a moment to return back to the whistles and the criticism. I don’t think I should ever relax, I should always focus on performing my best, that way I can always display what I can do on the pitch”.

Source: FcInterNews.itRicky

Ricky Alvarez har varit en av de stora  överraskningarna för Inter under säsongsupptakten. Argentinaren, som intervjuades av Sky, har dock inte glömt tiden då han brukade bli utvisslad på Giuseppe Meazza. Här är hans kommentar: “I fotbollen krävs det mycket för att man ska kunna visa upp alla sina kvalitéer, men det behövs bara ett ögonblick för att återvända tillbaka till busvisslingarna och kritiken. Jag tror att jag aldrig bör slappna av och alltid fokusera på att göra mitt bästa, på så sätt kan jag alltid visa vad jag kan”.

Källa: FcInterNews.it

By Max Williams
Close

Subscribe

to our newsletter