Nagatomo welcomes Honda to Milan: “We both work hard to reach the top”Nagatomo välkomnar Honda till Milano: “Vi båda jobbar hårt för att ta oss till toppen”

Nagatomo welcomes Honda to Milan: “We both work hard to reach the top”Nagatomo välkomnar Honda till Milano: “Vi båda jobbar hårt för att ta oss till toppen”-->
December 28, 2013 20:05
( )

nagatomoo

Yuto Nagatomo was interviewed in Japan about Keisuke Honda’s move to Milan which means that the two friends could soon end up as opponents in a derby:

“Honda is my teammate from the national team, we have shared goals and dreams. We are both working hard to be on top even if we will soon end up as opponents.”

Source: fcinternews.itnagatomoo

Yuto Nagatomo intervjuades i sitt hemland om Keisuke Hondas flytt till Milan som innebär att de båda vännerna snart kan mötas i ett derby:

“Honda är min lagkamrat från landslaget, vi har delat drömmar och mål. Vi måste jobbar för att vara på toppen även om vi snart kommer ställas mot varandra som motståndare.”

Källa: fcinternews.it

By Editorial Staff
Close

Subscribe

to our newsletter