Rolando: “Inter shouldn’t fear anyone”Rolando: “Inter bör inte frukta någon”

<!--:en-->Rolando: “Inter shouldn’t fear anyone”<!--:--><!--:sv-->Rolando: “Inter bör inte frukta någon”<!--:-->
January 5, 2014 19:18
( )

The day before the match against Lazio, defender Rolando was interviewed by Il Messaggero. Here are his words about the match at Olimpico and the victory in the derby against AC Milan:

Rolando, we start off with victory against AC Milan.

“It was a success that gave us enthusiasm. It was crucial for us to get three points in the race for third place. We must continue this way against Lazio as well.”

It won’t be easy: they have just changed coach.

“It will be a difficult game because we are playing against a well organized team, who may appear to be in difficulty, but they have many good players. Moreover, when there is a new coach teams often play with more aggression and greater concentration. It will be difficult to deal with them now.”

Could the game be a turning point for Lazio?

“We shouldn’t think along those lines. We have the quality to take the three points. Focusing on ourselves is the best recipe.”

Is there any player in Lazio you fear a little more?

“Inter shouldn’t fear anyone. Personally, I have always played against great players in my career and I learned that you should never be afraid of anything.”

But in front of you will have a champion like Klose.

“He will be difficult to stop, he is one of the key players in Lazio. But in football, you can’t think about just stopping one player because then there are ten others who may do harm.”

Inter-Lazio is also Klose against Palacio?

“They’re two champions who will be important because they always score. But limiting this great match to this duel is a bit unfair because all players with talent depend on the collective and so even these two.”

Among the players who are emblematic of Lazio there’s also Hernanes.

“He is a player who always scores and puts in great performances. He plays in the Brazilian national team. Thus he is a player who knows what to do with the ball, he’s very good.”

Can Marchetti and Handanovic also play crucial roles?

“Definitely, they will be crucial. They play in a particular position where you get to make very few or no mistakes. They are two good goalies that give confidence to their respective defenses. Both can win the match.”

But to reach the third place, what is still missing in Inter?

“When it comes to the transfer market it is better that the club and the coach is doing the talking. I can only say that if important players arrive they will be well received. We have already shown that we can do well, and so we must continue. Starting with the game against Lazio.”

Source: fcinternews.it

Dagen innan matchen mot Lazio intervjuades försvararen Rolando av Il Messaggero. Här är hans ord om matchen på Olimpico och segern i derbyt mot AC Milan:

Rolando, vi börjar med segern mot AC Milan.

“Det var en framgång som gav oss entusiasm. Det var avgörande för oss att få tre poäng i jakten på tredjeplatsen. Vi måste fortsätta så, även mot Lazio.”

Det kommer inte att bli lätt: de har precis bytt tränare.

“Det kommer att bli en svår match eftersom vi spelar mot ett välorganiserat lag, som kan verka vara i svårigheter, men de har många bra spelare. Dessutom, när det kommer en ny tränare spelar ofta lag med mer aggressivitet och större koncentration. Det kommer att bli svårt att ta sig an dem nu.”

Kan matchen bli en vändpunkt för Lazio?

“Vi får inte tänka i de banorna. Vi har kvaliteten för att ta tre poäng. Att fokusera på oss själva är det bästa receptet.”

Finns det någon spelare i Lazio ni fruktar lite mer?

“Inter bör inte frukta någon. Personligen har jag alltid mött stora spelare i min karriär och jag lärde mig att du aldrig ska vara rädd för någonting.”

Men framför dig har du en mästare som Klose.

“Han kommer att bli svår att stoppa, han är en av de viktigaste spelarna i Lazio. Men i fotboll får du inte tänka på att bara stoppa en spelare för då finns det tio andra som kan göra skada.”

Inter-Lazio är också Klose mot Palacio?

“De är två mästare som kommer att bli betydelsefulla eftersom de alltid gör mål. Men att begränsa denna stora match till denna duell är lite orättvist eftersom alla spelare med talang är beroende av kollektivet och så även dessa två.”

Bland spelarna som är symboliska för Lazio finns också Hernanes.

“Han är en spelare som alltid gör mål och bra prestationer. Han spelar i det brasilianska landslaget. Han är således en spelare som vet vad han ska göra med bollen, han är väldigt bra.”

Kan även Marchetti och Handanovic spela avgörande roller?

“Definitivt, de kommer att vara avgörande. De spelar på en speciell position där du får göra väldigt få eller inga misstag. De är två bra målvakter som inger förtroende till respektive försvar. Båda kan vinna matchen.”

Men för att nå tredjeplatsen, vad är det som fortfarande saknas i Inter?

“När det gäller transfermarknaden är det bättre att klubben och tränaren pratar. Jag kan bara säga att om det kommer betydelsefulla spelare kommer de bli väl mottagna. Vi har redan visat att vi kan göra bra ifrån oss och så måste vi fortsätta. Redan i matchen mot Lazio.”

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter