D’Ambrosio: “I only hope to do well”D’Ambrosio: “Jag hoppas kunna göra bra ifrån mig”

D’Ambrosio: “I only hope to do well”D’Ambrosio: “Jag hoppas kunna göra bra ifrån mig”-->
January 29, 2014 14:21
( )

D'Ambrosio

 

D’Ambrosio is in Milan and was interviewed by Sky before his medical:

“I’m supersticious so I’d like to make it official after the medicals. I’m moved and this is a great joy for me and my family. I’m just hoping to do well.”

Source: Gianlucadimarzio.comD'Ambrosio

D’Ambrosio är i Milano och intervjuades av Sky inför sin läkarundersökning:

“Jag är vidskeplig av mig så vi kan göra det officiellt först efter läkarundersökningen. Jag är rörd och det är en stor glädje för mig och in familj. Jag hoppas enbart på att göra bra ifrån mig.”

Källa: Gianlucadimarzio.com

By Editorial Staff
Close

Subscribe

to our newsletter