Ausilio: “Old interest for Hernanes. The eight with expiring contracts..Ausilio: “Gammalt intresse för Hernanes. De åtta med utgående kontrakt..

February 6, 2014 22:17
( )

Sports director Piero Ausilio spoke to Sky Sport24 after Hernanes presentation, explaining the evolution of the deal that brought the Prophet to Inter;

“It is normal that when it regards an important player these are things that take time. The interest for this player is there since a long time, it is not the first time that Hernanes is close to Inter. Then unfortunately due to unforeseen changes in the regulations the possibility to sign him was taken from us. We’ve worked hard; there was the will from Inter, from president Thohir and the will of Hernanes as well to come join Inter. When these parts are present things easily go in the right way.”

Regarding the future and if the outgoing operations for players with expiring contracts have already begun;

“We know exactly which the expiring ones are. We need to work and the meetings with the agents of the players’ in question are constant. The only thing that matters now though is doing well on the pitch.”

Lastly about Chivu; “We are in contact with the player every day. We are waiting for this last operation that he needs to have and then we’ll decide together without haste.”

Source: fcinternews

  

 

 

Sportchef Piero Ausilio pratade med Sky Sport24 efter att Hernanes presenterades för pressen och berättade om hur affären att få Profeten till Inter utvecklats;

”Det är normalt att när det handlar om en viktig spelare tar sådana här saker tid. Intresset för den här spelaren finns där sedan gammalt, det är inte första gången Hernanes är nära Inter. Tyvärr så togs möjligheten ifrån oss den gången på grund av en hastig ändring av regelverket. Vi har jobbat hårt, det fanns en vilja från Inter, president Thohir och Hernanes egen vilja att ansluta till Inter. När de här sakerna finns på plats burkar saker och ting gå åt rätt håll.”

Vad gäller framtiden och huruvida man påbörjat arbetet med de spelare vars kontrakt är på väg att gå ut i sommar säger han så här.

”Vi vet exakt vilka det gäller. Vi behöver jobba och samtalen med agenterna till de fotbollsspelare som är berörda är pågående. Det enda som räknas just nu dock är att göra bra ifrån sig på planen.”

Slutligen vad gäller Chivu;

”Vi har kontakt med spelaren varje dag. Vi väntar på att han ska genomgå den här sista operationen och sedan bestämmer vi oss om framtiden tillsammans i lugn och ro.”

Källa: fcinternews

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter