CdS – Vidic will be Ausilio’s first signing, now it’s time for contract renewalsCdS – Vidic blir Ausilios första värvning, nu är det dags för kontraktsförlängningar

February 9, 2014 10:22
( )

According to today’s Corriere dello Sport, the first signings for Piero Ausilio, who has decision-making power after Marco Branca’s farewell, will be those destined to be remembered. It’s Nemanja Vidic, “who was persuaded with a two-year contract of € 3 million per year with an option for a third year. Now it’s time for contract renewals: by increasing the offer to 3 million plus bonuses Palacio will sign until 2016 , there is great faith also that Guarin will sign a contract that extends to 2017. The chances that Ranocchia will sign an extension is non-existent and he will be sold in the summer when instead Campagnaro’s contract will be extended. Regarding Alvarez, the club wants to extend until 2018, but there is a difference between what the player asks for and what the club offers (1.8 is the proposal, unlike the 2.5 asked for).”

Source: fcinternews.it

Enligt dagens Corriere dello Sport kommer de första värvningarna för Piero Ausilio, som har beslutanderätten efter Marco Brancas avsked, vara sådana som är avsedda att bli ihågkomna. Det handlar om Nemanja Vidic, “som övertygades med ett tvåårskontrakt på 3 miljoner euro per år med en option på ett tredje år. Nu är det dags för kontraktsförlängningar: genom att öka budet till 3 miljoner plus bonusar kommer Palacio att skriva på fram till 2016, det finns stor tilltro även att Guarin kommer att skriva på ett kontrakt som sträcker sig till 2017. Chanserna att Ranocchia kommer att skriva på en förlängning är obefintliga och han kommer att bli såld i sommar när istället Campagnaros kontrakt förlängs. När det gäller Alvarez vill klubben förlänga fram till 2018, men det finns en skillnad mellan vad spelaren begär och klubben erbjuder (1,8 är förslaget, till skillnad från de 2,5 som begärs).”

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter