Di Marzio: “Schelotto to Inter! Costs 3.5 million and co-ownership in Livaja”Di Marzio: “Schelotto till Inter! Kostar 3,5 miljoner och delägarskap i Livaja”

Di Marzio: “Schelotto to Inter! Costs 3.5 million and co-ownership in Livaja”Di Marzio: “Schelotto till Inter! Kostar 3,5 miljoner och delägarskap i Livaja”-->
<!--:en-->Di Marzio: “Schelotto to Inter! Costs 3.5 million and co-ownership in Livaja”<!--:--><!--:sv-->Di Marzio: “Schelotto till Inter! Kostar 3,5 miljoner och delägarskap i Livaja”<!--:-->
January 29, 2013 23:24
( )

Atalanta BC v Parma FC - Serie A
Matias Ezequiel Schelotto is going to Inter. This, according to Gianluca Di Marzio on Sky Sport, who says that Inter have completed the business with Atalanta. An agreement is practically reached and it will be completed tomorrow and looks like this: Schelotto goes to Inter and Atalanta get 3.5 million plus co-ownership of Marko Livaja.

The final details are related to the valuation of the co-ownership of Livaja and will be completed tomorrow by Atalanta and Inter. At present, however, the deal that takes Schelotto to Inter with immediate effect is in practice completed.

Source: fcinternews.itAtalanta BC v Parma FC - Serie A
Matias Ezequiel Schelotto går till Inter. Detta enligt Gianluca Di Marzio på Sky Sport som berättar att Inter har avslutat verksamheten med Atalanta. En överenskommelse är praktiskt taget nådd och den kommer att slutföras i morgon och innebär följande: Schelotto går till Inter och Atalanta får 3,5 miljoner euro plus delägarskap i Marko Livaja.

De slutgiltiga detaljerna är relaterade till värderingen av delägarskapet i Livaja och kommer att slutföras under morgondagen av Atalanta och Inter. I nuläget är dock affären som tar Schelotto till Inter med omedelbar verkan i praktiken slutförd.

Källa: fcinternews.it

Olof Svensson
By Olof Svensson