LIVE: The last hours of the transfer windowLIVE: De sista timmarna av transferfönstret

January 31, 2013 11:53
( )

16.11 – Bartosz Salamon, the defender who leaders from Inter met Raiola regarding, is not coming to Inter. Milan have completed the deal for the Polish defender from Brescia for 3.5 million.

15.59 – The numbers in the deal for Carrizo: Sky says that he costs Inter € 250,000 to acquire now.

15:50 – INTER MAKE ANOTHER ACQUISITION! Goalkeeper Juan Pablo Carrizo, whose contract with Lazio expires in June, is going to Inter. Inter already had an agreement for the summer but get him immediately for a minimal compensation.

15.42 – Inter-related transfer: Parma have announced that midfielder Nwankwo Obiorah, co-owned by Parma and Inter, returns to Parma from Padova where the Nigerian spent the first half of the season.

15.20 – According to La Gazzetta dello Sport, Inter have increased their efforts to get Marco Andreolli to Inter and have currently surpassed Milan.

15.05 – Vicenza are chasing Daniel Bessa and may close a deal shortly. Paolo Castellini, the technical director at Vicenza, spoke to fcinternews.it: “It is a player that interest us. Yet nothing is clear in the case of a loan.”

15.02 – Samuele Longo will remain in Spain. Confirmation comes from Claudio Vigorelli, who together with Renzo Contratto acts as the player’s agent: “Yes, I can confirm it. Longo will remain in Spain according to the the agreement previously entered into.” Inter will now set their hopes to a speedy recovery for Milito.

14.40 – Samuele Longo will not return to Inter during this transfer window. The talks with Espanyol has reached a standstill, according to Sky.

14.39 – Daniel Bessa will probably go to Vicenza on loan, according to Sky.

14.21 – Inter are closing in on Nicola Bellomo. According to Sport Mediaset, Inter are negotiating with Bari to acquire their half of the players ownership rights. The player will, however, remain in Bari för the rest of the season.

13:57 – Mariga returns to Parma on a loan that gives Parma the right to buy co-ownership. His time at Inter, however, doesn’t have to end here. According to fcinternews, the Kenyan, whose contract expires in June next year, could be offered a new contract depending on how he performs in Parma.

13.31 – Now Mateo Kovacic is undergoing the medical examination, the signature has already been made.
Kovacic inter 2

13.20 – On Stuttgart’s official website, Zdravko Kuzmanovics transfer to Inter has now been made official. The club has also made a short statement: “The two clubs have agreed not to disclose the figures of the deal.” Even the club’s sporting director Fredi Bobic speaks: “Zdravko has done so much during those three and a half years with us. Now he has received an offer from Serie A and for him it has always been a first choice for him to return. We wish him well at Inter. ”

13.01 – In an interview with lalaziosiamonoi.it, Lazio’s sporting director Igli Tare denies rumors that Inter and Defensor finalized the deal for Diego Laxalt: “We are not convinced that he signed for Inter. There are some that have implemented destructive actions.”

13.00 – Vincenzo D’Ippolito, the man who supervised the deal for Laxalt, was interviewed by fcinternews.it: “The numbers of the agreement are those reported in the newspapers: Laxalt is an Inter player. He has signed a preliminary agreement and the transfer will be official on July 1, simply because of some small bureaucratic problems. They have overcome competition from Lazio and Roma. ”

12:51 – Four more deals in the youth sector:

– Manuel Gullotta, born in 1995, striker, acquired from Sarnico and loaned to Brescia.

– Nicholas Amoruso, born 1994, defender, returning from Novara and loaned to Ancona.

– Riccardo Fasoli, born 1995, defender, loaned to Folgore Caratese.

– Enrico Boschi, born in 1996, the striker, acquired from Imolese and loaned to Sassuolo.

12.23 – Some deals that have been completed in the youth sector:

-Yago Del Piero, born in 1994, midfielder, on loan to Cesena with the option to buy co-ownership.

-Ismael Bangoura, born in 1994, midfielder, to Cesena.

-Isaac Toa Ntow, born 1994, is now co-owned with Brescia.

-Luca Salvatori, born in 1996, goalkeeper, on loan to Monza.

12.00 No news from ATA Hotel regarding a defender or attacker. A possible return for Longo seems difficult at the moment.

11.58 – From Uruguay comes news that Diego Laxalt has signed. The proposal from the Inter has been accepted by Defensor and the contract has already been sent to Italy. Laxalt arrives in Italy after the U-20 World Cup.

11.46 – Intermediaries working to define the deal for Laxalt. Hot hours on that front.

11.15 – Mateo Kovacic has completed the last bureaucratic details with Inter, signed the contract and will now undergo the medical examination. “Forza Inter!” he told Sky Sports 24.

11.08 – It was a resigned Zdravko Mamic, president of Dinamo Zagreb that last night saw his talent Mateo Kovacic leave for Milan. In a Croatian Journal he explained why the club accepted the offer in such a short time. “It’s a transfer worth 15 million euros and Kovacic will sign for four and a half years and earn 10 million. It is a moment of tears and blood for us. An offer arrived from Inter during the last hours of the transfer market and we could not refuse. ”

10.33 – According to Corriere dello Sport Inter will make an attempt to acquire Marco Andreolli in the last minute.

10.29 – There is a rumor about a possible alliance between Inter and Chievo to acquire midfielder Sebastiano Christofor, 20 years old, in August. This accrding to Alfredo Pedulla on his website: “Christoforo plays in Penarol and will show up in the U-20 with Uruguay. Chievo could acquire Christoforo with Inter backing them…”

10.18 – Mateo Kovacic is in Milan and his adventure with Inter has started. The young Croatian talent has already arrived in Italy by plane from Zagreb. During the day, he will undergo a medical examination, then sign the contract with Inter. It’s his day, his first as a player at Inter. This was revealed by Gianluca Di Marzio on his website.

10.13 – OFFICIAL – MacDonald Mariga goes to Parma. Inter announces that an agreement has been reached for a loan with right to buy co-ownership.16.11 – Bartosz Salamon, försvararen som Interledningen träffat Raiola angående, kommer inte till Inter. Milan har avslutat affären för polacken från Brescia för 3,5 miljoner.

15.59 – Siffrorna i affären Carrizo: Sky uppger att han kostar € 250.000 för Inter att värva nu.

15.50 – INTER GÖR YTTERLIGARE ETT KÖP! Målvakten Juan Pablo Carrizo, vars kontrakt med Lazio löper ut i juni, är klar för Inter. Inter hade redan en överenskommelse för sommaren men värvar honom direkt mot en minimal ersättning.

15.42 – Interrelaterad spelarövergång: Parma har meddelat att mittfältaren Nwankwo Obiorah, som samägs av Parma och Inter, återgår till Parma från Padova där nigerianen spenderat första halvan av säsongen.

15.20 – Enligt La Gazzetta dello Sport, har Inter ökat sina ansträningar för att ta Marco Andreolli till Inter och har för tillfället passerat Milan.

15.05 – Vicenza jagar Daniel Bessa och kan komma att avsluta en affär inom kort. Paolo Castellini, den tekniska direktören i Vicenza, uttalade sig till fcinternews.it: “Det är en spelare som intresserar oss. Ännu är ingenting klart när det gäller en utlåning.”

15.02 – Samuele Longo kommer att bli kvar i Spanien. Bekräftelser kommer från Claudio Vigorelli som tillsammans med Renzo Contratto är spelarens agent: “Ja, jag bekräftar det. Longo blir kvar i Spanien enligt den överenskommelse man tidigare ingått.” Inter får nu hoppas att Milito återhämtar sig från skada snart.

14.40 – Samuele Longo kommer inte tillbaka till Inter under detta transferfönster. Läget är fortfarande låst med Espanyol uppger Sky.

14:39 – Daniel Bessa kommer förmodligen att gå till Vicenza på lån, enligt Sky.

14.21 – Inter närmar sig Nicola Bellomo med stora steg. Enligt Sport Mediaset förhandlar Inter just nu med Bari om att köpa deras halva av spelarens ägarrättigheter. Spelaren kommer, oavsett vilket, att kvarstanna i Bari resten av säsongen.

13.57 – Mariga återvänder till Parma på ett lån som ger Parma rätten att köpa delägarskap. Hans tid i Inter behöver dock inte vara över. Enligt fcinternews.it kan kenyanen, vars kontrakt går ut juni nästa år, komma att erbjudas ett nytt kontrakt beroende på hur han presterar i Parma.

13.31 – Nu genomgår Mateo Kovacic den medicinska undersökningen, påskriften är redan gjord.
Kovacic inter 2

13.20 – På Stuttgarts officiella webbplats har nu Zdravko Kuzmanovics övergång till Inter offentliggjorts. Klubben har även gjort ett kort uttalande: “De två klubbarna har kommit överens om att inte avslöja siffrorna i affären.” Även klubbens sportchef Fredi Bobic uttalar sig: “Zdravko har gjort så mycket under dessa tre och ett halvt år med oss. Nu har han fått ett erbjudande från Serie A och för honom har det hela tiden varit ett förstaval för honom att återvända. Vi önskar honom lycka till i Inter.”

13.01 – I en intervju med lalaziosiamonoi.it förnekar Lazios sportchef Igli Tare ryktena om att Inter och Defensor slutfört affären för Diego Laxalt: “Vi är inte övertygade om att han skrivit på för Inter. Det finns några som har genomfört störande åtgärder.”

13.00 – Vincenzo D’Ippolito, mannen som övervakat affären för Laxalt, intervjuades av fcinternews.it: “Siffrorna i överenskommelsen är de som det skrivit om i tidningarna: Laxalt är en Interspelare. Han har signerat ett preliminärt avtal och övergången kommer att bli officiellt den 1 juli, enbart på grund av några små byråkratiska problem. Man har övervunnit konkurrensen från Lazio och Roma.”

12.51 – Ytterligare fyra affärer i ungdomssektorn:

– Manuel Gullotta, född 1995, anfallare, värvad från Sarnico och lånas ut till Brescia.

– Nicholas Amoruso, född 1994, försvarare, återvänder från Novara och lånas ut till den Ancona.

– Riccardo Fasoli, född 1995, försvarare, utlånad till Folgore Caratese.

– Enrico Boschi, född 1996, anfallare, köpt av Imolese och lånas ut till Sassuolo.

12.23 – Några affärer som slutförts inom ungdomssektorn:

-Yago Del Piero, född 1994, mittfältare, utlånad till Cesena med möjlighet köpa delägarskap.

-Ismael Bangoura, född 1994, mittfältare, till Cesena.

-Isaac Toa Ntow, född 1994, delägs nu med Brescia.

-Luca Salvatori, född 1996, målvakt, till Monza på lån.

12.00 – Inga nyheter från ATA Hotel angående en ny försvarare eller anfallare. En återkomst för Longo verkar svår i nuläget.

11,58 – Från Uruguay kommer nyheten om att Diego Laxalt skrivit på. Förslaget från Inter godtogs av Defensor och kontraktet har redan skickats till Italien. Laxalt anländer i Italien efter U-20 VM.

11.46 – Mellanhänder arbetar för att definiera affären för Laxalt. Heta timmar på den fronten.

11.15 – Mateo Kovacic har genomfört de sista byråkratiska detaljerna med Inter, skrivit under kontraktet och kommer nu att genomföra läkarundersökningen. “Forza Inter!” sa han till Sky Sport 24.

11.08 – Det var en resignerad Zdravko Mamic, president för Dinamo Zagreb som igår kväll såg sin talang Mateo Kovacic lämna för Milano. I en kroatisk tidning förklarade han varför klubben accepterat budet på så kort tid. “Det är en övergång värd 15 miljoner euro och Kovacic kommer att skriva på för fyra och ett halvt år och tjäna 10 miljoner euro. Det är ett ögonblick av tårar och blod för oss. Det kom ett bud från Inter under transfermarknadens sista timmar och vi kunde inte neka.”

10.33 – Enligt Corriere dello Sport kommer Inter göra ett försök att värva Marco Andreolli i sista minuten.

10:29 – Det ryktas om en möjlig allians mellan Inter och Chievo för att värva mittfältaren Sebastiano Christofor, 20 år gammal, inför augusti. Detta berättar Alfredo Pedulla på sin hemsida: “Christoforo spelar i Penarol och kommer visa upp sig under U-20 med Uruguay. Chievo skulle kunna värva Christoforo med Inter som uppbackning…”

10,18 – Mateo Kovacic är i Milano och äventyret med Inter är påbörjat. Den unga kroatiske talangen har redan anlänt till Italien, via flyg från Zagreb. Under dagen kommer han att genomgå läkarundersökning, sedan underteckna kontraktet med Inter. Det är hans dag, hans första som en spelare i Inter. Detta avslöjades av Gianluca Di Marzio på hans webbplats.

10,13 – OFFICIELLT – MacDonald Mariga går till Parma. Inter meddelar att man kommit överens om ett lån med rätt att köpa delägarskap.

Olof Svensson
By Olof Svensson