Inter’s offense: Only two teams have shot more shots on goalInters offensiv: endast två lag har skjutit fler skott på mål

November 30, 2013 22:44
( )

icardi

With 72 shots on goal in the first 13 rounds, Inter are ranked in third place in this category. Only Juventus with 97 shots and Napoli with 73 are seeking the goal more often and more insistently than Inter. It indicates, however, a strong offensive desire.

Source: fcinternews.iticardi

Med 72 skott på mål under de första 13 omgångarna placerar sig Inter på tredje plats i denna kategori. Endast Juventus med 97 skott och Napoli med 73 söker målet oftare och mer enträget än Inter. Det signalerar dock en stark offensivlusta.

Källa: fcinternews.it

Olof Svensson
By Olof Svensson